Distribuţia cadrelor didactice

Distribuţia cadrelor didactice în anul şcolar 2017-2018

– Titulari grad didactic I: 19 cadre didactice;
– Titulari grad didactic II: 6 cadre didactice;
– Titulari grad didactic definitiv: 4 cadre didactice;
TOTAL cadre didactice titulare: 29 cadre didactice

– Suplinitori calificaţi grad didactic I: 3 cadre didactice ( 2 învăţători ,fizica );
– Suplinitori calificaţi grad didactic definitiv: 2 cadre didactice(chimie, informatica);
– Suplinitori calificaţi grad didactic debutanţi: 2 cadre didactice(învăţător, educatoare).
TOTAL cadre didactice suplinitori calificaţi: 7 cadre didactice