Personal nedidactic

Tabel nominal cu personalul nedidactic al Şcolii Gimnaziale Maxenu în anul şcolar 2019-2020

Nr.crt. Nume  şi Prenume Funcţia
1 Avram Gica îngrijitor II
2 Barac Florica îngrijitor II
3 Constantin Mia îngrijitor II
4 Lambru Marinela îngrijitor II
5 Maria Liliana îngrijitor II
6 Pandele Tudorel muncitor
7 Stan Constantin muncitor