Personal auxiliar

Tabel nominal cu personalul auxiliar al Şcolii Gimnaziale Maxenu în anul şcolar 2019-2020

Nr.crt. Nume  şi Prenume Funcţia
1 Gomoescu Mihaela bibliotecar – Şcoala Gimnazială Pogonele
2 Stoica Elena bibliotecar – Şcoala Gimnazială Maxenu
3 Ghiţă Mihaela secretar
4 Pascu Carmen contabil