Personal auxiliar

Tabel nominal cu personalul auxiliar al Şcolii Gimnaziale Maxenu în anul şcolar 2020-2021