« C.E.A.C.

Planul Operațional Al Comisiei Pentru Evaluarea Și Asigurarrea Calității În Educație – An Școlar 2021- 2022

planul-operational-al-comisiei-pentru-evaluarea-si-asigurarrea-calitatii-in-educatie-an-scolar-2021-2022