Misiunea și viziunea școlii

Misiune

Școala Gimnazială Maxenu asigură predarea si învățarea de calitate prin promovarea șanselor, a interculturalității , stimularea si valorizarea creativității, reconsiderarea mediului școlar ca „mediu prietenos”, promovarea inovației, revigorarea spiritului civic , dezvoltarea cooperării și colaborării, formarea unui stil de viață sănătos, statuarea disciplinei si responsabilităților

 

Viziune

Școala Gimnazială Maxenu va fi lider în dezvoltarea comunității prin transformarea fiecărui elev în persoană proactivă și proinovativă.